سردی نگاهو بشكن

فاصله سزای مانیست

تو بمون واسه همیشه

این جدایی حق ما نیست

بودن تو آرزومه

حتی واسه ی یه لحظه

می میرم بی تو....

خوندن من یه بهونست

یه سرود عاشقونست

من برات ترانه می گم

تا بدونی كه باهاتم

تو خودت دلیل بودنم

بی تو شب سحر نمی شه

می میرم بی تو...

من عشقت رو به همه دنیا نمی دم

حتی یادت رو به كوه و دریا نمی دم

با تو می مونم

واسه همیشه...

اگه دنیا بخواد

منو تو تنها بمونیم

واست می میرم

جواب دنیا رو می دم

با تو می مونم

واسه همیشه

love2