اگر برای تو شعری عاشقانه بخوانم

این شعر تا ابد با تو خواهد زیست

حتی وقتی که من دیگر نباشم

یا وقتی که دیگر میان ما عشقی نباشد

شعر عاشقانه بیشتر از آدمها می ماند

عاشقانت تو را ترک می کنند

اما شعر عاشقانه

همیشه با تو خواهد بود

پس بگذار برایت شعری عاشقانه بخوانم!

شعری از اعماق جان٫

که مرا به یاد تو آورد……

شعری که همیشه با تو بماند.

تو بهترین منی


من ماه را میلیون ها بار بوسیده ام


در آسمان با ستاره ها رقصیده ام


آفتاب را در روزهای بارانی لمس کرده ام


عطر رزهای صورتی را هزاران بار احساس کرده ام

اقیانوسی را دیده ام که آتش را عاشق خودساخت

هم آغوشی شقایق های سوخته را دیده ام


اما هنوز …


اما هنوز کسی را ندیده ام که به اندازه

تو من را شگفت زده و مبهوت بکند


تو مرا از خود بی خود ساختی


تو پرشورترین  لحظات را برای من آوردی


عزیزم ، به این دلیل است که بهترین منی

عزیزم، به این دلیل است که مثل هیچکس

نیستی

تارو پود هستیم بر باد رفت اما نرفت

عاشقی ها از دلم دیوانگی ها از سرم

عشق یعنی تلخی شام فراق.