سلام عزیزم، دلم برات تنگ شده.

 

دلم می خواد با تو باشم، کنارت باشم.

 

دلم می خواد دستات تو دستام باشه

 

 در حالی که سرم رو می ذارم رو شونه هات.

 

دلم می خواد تو چشای خوشگلت زل بزنم

 

و دنیا تو این لحظه متوقف بشه برا همیشه.

 

 دلم می خواد تمام خیابون های شهر رو باهات قدم بزنم

 

در حالی که از خودمون برا هم می گیم.

 

 دلم می خواد تو رستوران روی میز دستات رو بگیرم.

 

 دلم می خواد هر کی تو رستورانه

 

از عشقی که به هم داریم حسودیش بشه.

 

دلم می خواد بدونی از نظر من چقدر خوشگلی.

 

 دلم می خواد بدونی چقدر عاشقتم و دوستت دارم.

 

دلم می خواد قلبم رو پیشت جا بزارم

 

 و دلت مال من باشه برا همیشه.

 

 دلم همه ی اینارو می خواد و از همه بیشتر تو رو

[eshghulaneh109.jpg]