وقتی می آی صدای پات از همه جاده ها می آد

انگار نه از یه شهر دور كه از همه دنیا می آد

تا وقتی كه در وا می شه لحظه دیدن می رسه

هر چی كه جاده ست رو زمین به سینه من می رسه

آهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ای كه تویی همه كسم بی تو می گیره نفسم

اگه تو رو داشته باشم به هرچی می خوام می رسم

وقتی تو نیستی قلبمو واسه كی تكرار بكنم

گلهای خواب آلوده رو واسه كی بیدار بكنم

دست كبوترای عشق واسه كی دونه بپاشه

مگه تن من  می تونه بدون تو زنده باشه

ای كه تویی همه كسم بی تو می گیره نفسم

اگه تو رو داشته باشم به هرچی می خوام می رسم

عزیزترین سوغاتیه غبار پیراهن تو

عمر دوباره منه دیدن و بوییدن تو

نه من تو را واسه خودم  نه از سر هوس می خوام

عمر دوباره منی تو رو واسه نفس می خوام

ای كه تویی همه كسم بی تو می گیره نفسم

اگه تو رو داشته باشم به هرچی می خوام می رسم